Prevodi

Pored kurseva, škola Language Studio nudi usluge kvalitetnog prevođenja svih vrsta tekstova – ugovora, formulara, poslovne korespondencije, književnih tekstova i dr. – sa engleskog na srpski jezik i obrnuto. Za ostale strane jezike angažujemo svoje dugogodišnje spoljne saradnike.