Kursevi za osnovce i srednjoškolce

Učenici osnovne i srednje škole pohađaju kurseve adekvatnog nivoa u grupi svog uzrasta. U našem kreativnom i inspirativnom okruženju, đaci su motivisani, timski ali i takmičarski raspoloženi, što uvek dovodi do rezultata. Učenici vrlo brzo stiču sposobnost osnovne komunikacije o svakodnevnim temama, što je samo početak dugog procesa. Na kraju svake školske godine polažu pismeni i usmeni ispit, za koji dobijaju naš sertifikat sa zasluženom ocenom, koja je pokazatelj njihovog i našeg uspeha u toku godine. Naši dugogodišnji đaci počinju sa pripremom za međunarodne ispite već po polasku u srednju školu, da bi po završetku iste bili spremni za studije ili rad u inostranstvu, ukoliko to žele.

Za I i II razred osnovne škole važi POSEBAN POPUST!