Playschool

Kurs Playschool predviđen je za decu od 4 do 6 godina. Mnogi stručnjaci smatraju da je ovaj uzrast idealan za prve korake u učenju stranog jezika. Deca se kroz igru, crtanje i muziku polako upoznaju sa osnovnim strukturama i vokabularom, prateći naš program koji je u skladu sa njihovim mogućnostima i interesovanjima. Ovaj kurs se pokazao i kao sjajna priprema pred polazak u osnovnu školu jer kod dece stvara dodatno samopouzdanje za buduće obrazovanje.

Za kurs Playschool važi POSEBAN POPUST!