Ostali strani jezici

Iako smo škola specijalizovana za kurseve engleskog jezika, po potrebi angažujemo kvalitetne profesore drugih stranih jezika sa kojima imamo dugogodišnju saradnju. Koji god jezik da je u pitanju, primenjuje se isti način rada, karakterističan za našu školu, koji pre svega podrazumeva razvijanje tečnog i tačnog govornog jezika. U našoj ponudi trenutno su kursevi nemačkog i francuskog jezika.