Kursevi

Language Studio je škola specijalizovana za kurseve engleskog jezika. Svi naši kursevi pre svega su usmereni na razvijanje govornog jezika i komunikativnih veština, u skladu sa gramatičkim strukturama predviđenim za određeni nivo. Naravno, paralelno i postepeno radimo i na svim drugim aspektima jezika (čitanje, pisanje, slušanje). Pored praktične primene u poslovnom svetu i drugim oblastima života, cilj nam je da sve svoje učenike pripremimo za polaganje nekog od međunarodnih ispita engleskog jezika (FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL i dr.) i tako im obezbedimo sertifikate priznate širom sveta. Programi koje godinama koristimo (Oxford University Press, Macmillan, Cambridge, Longman, Express Publishing i dr.) usklađeni su sa ovim ispitima, formom i sadržajem. Uspešnost naših metoda potvrdiće i stotine zadovoljnih đaka koji su prošli kroz našu školu. Rad u manjim grupama omogućava nam kreativan, interaktivan i individualan pristup svakom učeniku. Smatramo da je ovo jedini način da učenici suštinski razviju i primenjuju govorni jezik.

Pored redovnih kurseva, nastojimo da svake godine dodatno obogatimo sadržaj školske ponude. Tokom dve decenije rada imali smo brojna gostovanja nastavnika sa engleskog govornog područja (native speakers), od kojih su neki bili naši redovni predavači. Ovi časovi su posebno korisni za naše đake jer istovremeno mogu da primene sve što su do tog časa naučili i da u direktnom kontaktu upoznaju pripadnike drugih nacija i kultura. Takođe, tokom školske godine organizujemo fakultativne vannastavne aktivnosti obrazovnog tipa, kao što su odlasci u muzeje, pozorišta, biblioteke i druge kulturne i obrazovne centre. O aktuelnim dešavanjima uvek se možete obavestiti na strani Vesti.

Naša ponuda kurseva engleskog jezika obuhvata:

Novi upis je u toku!